GDPR

Hantering av personuppgifter

Bohusgjuteriet AB (556078-4604) Bräckevägen 22, 454 93 Brastad ansvarar för att personuppgifter i företagets register hanteras enligt kraven på GDPR.

Vad är GDPR? Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Personuppgifterna samlas in för att användas då kunder vill ha en offert eller handla något av oss. Vi säljer allt genom faktura så det är nödvändigt att samla in uppgifter om kunden så att vi fakturerar till rätt adress.

Den rättsliga grunden för att spara uppgifterna är att uppfylla de avtal företaget gjort med kunden. Företaget kan komma att använda personuppgifterna för marknadsföring till kunden. Om kunden önskar dra tillbaka sitt samtycke angående marknadsföringsaktiviteter så upphör reklamen omgående efter kontakt med oss.

Företaget sparar personuppgifterna så länge inte kunden själv önskar att vi tar bort uppgifterna. Där det finns rättsliga förpliktelser t.ex. Bokföringslagen sparas de personuppgifterna som är nödvändiga i 7 år + innevarande år.

GDPR ready
© 2018 Rixöbryggan