Nyheter

Bryggbyte på LBS Lerkils Båtsällskap

Lerik 83m TB24

Vi har under dagarna bytt ut brygga G hos Lerkils Båtsällskap. Det är en 83m lång träbrygga som är färdigförankrad och redo för montering av båtbommar.

© 2018 Rixöbryggan