Hur är en flytbrygga konstruerad?

I motsats till bryggor som är monterade och förankrade genom kedjor eller stolpar i botten, ligger flytbryggor och vilar på vattenytan med hjälp av flytblock monterade undertill. Flytbryggan kan bestå av en eller av flera sammankopplade moduler.

En flytbrygga är designad för att ligga på plats i många år och kunna tåla tuffa väderförhållanden. Våra pontoner är till exempel alltid tillverkade av rutarmerad, frostbeständig betong. Innanför betongen finns en kärna av cellplast, som gör pontonerna osänkbara. De är också utrustade med förankringsbrunnar, vilket gör dem lätta att förankra. Flytbryggorna förankras i kors, med rep eller rep och kätting, från bryggan ner till plogankaret på botten.

Olika typer av flytbryggor 

  • Trä- och betongbrygga
  • Flytbryggor i betong
  • Specialbryggor anpassade efter specifika ändamål

Fler frågor

© 2023 Rixöbryggan