Hur förankrar man en flytbrygga?

Bryggor som vilar på endast en modul kan installeras utan att förankras. Bryggor med flera moduler ska alltid förankras.

Varje plats där en flytbrygga ska läggas är unik med vågor, vindar och väder. Vi tittar alltid på varje läge och bedömer hur vi ska lägga förankringen och framförallt hur mycket vi ska förankra med.

Som tumregel utgår vi från en förankringslängd på 3 gånger vattendjupet, men detta kan såklart vara olika från plats till plats.

De tre huvudsakliga sätten att förankra en flytbrygga 

Vanligtvis använder vi oss av kätting/rep och plogankare i betong, men våra pontoner, både helbetong och trä/betongponton, kan förankras med kätting/rep-förankring, pålförankring, stagförankring i land med mera. Vi anpassar efter ert behov.

Förankring med kätting och betongankare 

Våra nordiska isförhållanden gör att en kombination av betongankare och förankringskättingar är en både ekonomisk och populär metod. Vattendjupet behöver vara minst 1 meter och kättingen fem gånger vattendjupet. Metoden gör att du säkert kan förtöja båtar horisontellt, samtidigt som de kan följa vattnets rörelser.

Förankringspålar med rörförankring 

Rörförankring kan användas när flytbryggan ligger parallellt med stranden och i max 2 meter djupt vatten med mjuk botten.

Rörförankring är visserligen en mycket stabil förankringsmetod, men den kräver omsorg. Det finns en risk att is skadar flytbryggan och trycker rören ur sin position, därför bör rören monteras ner varje höst och installeras igen till våren. På så vis undviker man kostsamma isskador.

Förankring med stag mot land 

Stagförankring används bara i särskilda fall där flytbryggan ligger väldigt nära stranden och det inte finns utrymme att förankra med kätting. Att metoden sällan används beror till stor del på att det finns risk för isskador vintertid och att fästena och anslutningarna ofta gnisslar högt när de är i rörelse.

En schematisk skiss på hur en kätting/repförankringen kan se ut ser ni nedan:

Förankring

Förankring - trä-betongbrygga

Fler frågor

© 2023 Rixöbryggan