Hur sköter man om en flytbrygga?

Denna kontroll och eventuellt underhåll utför ni efter hårt väder, ovanliga vattennivåer eller vid islägg.

 • Kontrollera låspinnar och kätting i bryggans förankringsbrunnar (betongbrygga och vågbrytare)
 • Kontrollera förankringsbyglarna (trä- och betongbrygga)
 • Bryggans position kontrolleras så att draggning inte skett
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket
 • Elektriska installationer är oskadade och fungerar

VARJE MÅNAD

 • Kontrollera förtöjningsöglor/ringar och pollare
 • Elektriska installationer är oskadade och fungerar
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket

VARJE ÅR

 • Utför en visuell inspektion av anläggningen inför varje säsong
 • Kontrollera landfästet i land och infästning i bryggan
 • Bryggdäcket är ordentligt rengjort så att halkrisk inte föreligger
 • Kontrollera förankringsbyglarna (trä- och betongbrygga)
 • Bryggans position kontrolleras så att draggning inte skett
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket

DYKBESIKTNING

Fem år efter att bryggan installerats utförs en dykbesiktning för att kontrollera bryggans förtöjning, d.v.s. kätting och schacklar osv. Därefter rekommenderas dykbesiktning var 3:e år vid normalt slitage.

 

För nedladdning av en checklista som ni kan skriva ut se vår underhållssida.

Fler frågor

© 2023 Rixöbryggan