Hur transporteras flytbryggor?

Vanligast transporterar vi våra flytbryggor på lastbil.
Vår trä- och betongbrygga transporterar vi i delar och monterar ihop i vattnet, på så sätt kan vi få med oss många meter brygga på så få transporter som möjligt.

När det gäller flytbryggor i helbetong så transporterar vi dessa, en ponton per lastbil. Sjösättningen sker med hjälp av en kran på passande ställe och sedan bogserar vi flytbryggorna till platsen. Vi försöker i första hand leta upp fasta kajkranar att använda men ibland behöver vi ta in mobila kranar.

De största pontonerna, 5 och 6 meter breda, är dock svåra att transportera på lastbil. Dessa har vi möjlighet att sjösätta på vår stora slip i Rixö stenbrott och sedan bogserar vi dessa på vattnet.

Fler frågor

© 2023 Rixöbryggan