Krävs det bygglov och tillstånd för flytbrygga?

Generellt krävs det någon form av tillstånd för att anlägga en flytbrygga beroende på omfattning, men för enskilda mindre bryggor krävs oftast inte bygglov, om inte platsen omfattas av strandskydd. Du kan då behöva ansöka om dispens. Du behöver också ansöka om bygglov om du ska uppföra ett båthus eller förrådshus etc. i anslutning till bryggan.

Ska du anordna, flytta eller markant förändra en småbåtshamn behövs bygglov. Vad som definierar en småbåtshamn är inte redogjort i lagstiftningen, men i regel består det av en anläggning för fler än tio båtar.

Vi kan hjälpa dig med ansökan

Ansökan är kundens ansvar att ta fram men vi har lång erfarenhet och kan hjälpa till i dessa kontakter.  Vi kan dessutom hjälpa till med ritningar som underlag för en ansökan och vi har kunskap som hjälper till i argumentation och diskussion gällande dessa frågor. På länsstyrelsens hemsida kan man anmäla om vattenverksamhet i deras e-tjänst.

Att projektera och anlägga en flytbrygga eller kanske utforma en hel hamn, kräver en unik förståelse för havets nycker.

Ta del av Rixöbryggans långa erfarenhet och kunskap där vi finns med dig i hela processen. Från projektering och produktion till installation och efterservice, alltid med vår egna erfarna personal. Tillsammans skapar vi en säker, kostnadseffektiv och användarvänlig hamn och vi följer med under hela flytbryggans livslängd.

Personalen på Rixöbryggan finns tillgänglig när det behövs service eller dykbesiktningar, underhåll av Y-bommar (båtbommar) samt uppsträckning av förankring och så vidare.
Titta gärna på underhållssidan där det finns skötselråd och checklistor.

Fler frågor

© 2024 Rixöbryggan