Krävs det bygglov och tillstånd?

Innan själva bygget kan ta form behövs en rad beslut och godkännande från myndigheter och länsstyrelse. Ansökan är kundens ansvar att ta fram men vi har lång erfarenhet och kan hjälpa till i dessa kontakter.  Vi kan dessutom hjälpa till med ritningar som underlag för en ansökan och vi har kunskap som hjälper till i argumentation och diskussion gällande dessa frågor. På länsstyrelsens hemsida kan man anmäla om vattenverksamhet i deras e-tjänst.

Att projektera och anlägga en flytbrygga eller kanske utforma en hel hamn, kräver en unik förståelse för havets nycker.
Ta del av Rixöbryggans långa erfarenhet och kunskap där vi finns med dig i hela processen. Från projektering och produktion till installation och efterservice, alltid med vår egna erfarna personal. Tillsammans skapar vi en säker, kostnadseffektiv och användarvänlig hamn och vi följer med under hela flytbryggans livslängd.

Personalen på Rixöbryggan finns tillgänglig när det behövs service eller dykbesiktningar, underhåll av Y-bommar (båtbommar) samt uppsträckning av förankring och så vidare.
Titta gärna på underhållssidan där det finns skötselråd och checklistor.

Fler frågor

© 2021 Rixöbryggan