Tål flytbyggor is?

Både ja och nej!

Våra pontoner klarar med lätthet att ligga i året runt, men det finns platser man bör undvika, speciellt de platser med mycket drivis och väldigt tjock is. Ska din flytbrygga ligga i vattnet året runt behöver alltså placeringen och modellen anpassas efter det. Lättare bryggor bör alltid lyftas upp över vintern.

Vi ser också till omständigheterna där flytbryggan är installerad;

  • Hur strömningen i vattnet ter sig
  • Vindarna
  • Vad för botten det är
  • Variationerna i vattennivån
  • Hurdan strandens sammansättning ser ut osv.

Kontakta oss, så kan vi tillsammans avgöra läget.

Kontakta oss så kan vi tillsammans avgöra läget.

Fler frågor

© 2024 Rixöbryggan