Vad är en flytbrygga

En flytbrygga är en flytande konstruktion som ligger på vattnet. Rixöbryggans flytbryggor består förenklat av en flytkärna av cellplast och ett skal av armerad betong. Beroende på utförande kan flytbryggor kompletteras med till exempel flera moduler, stegar, y-bommar och landgångar och är en flexibel lösning för småbåtshamnar

Fler frågor

© 2024 Rixöbryggan