Vågbrytare

Våra flytande vågbrytare har testats i utsatta miljöer under lång tid och håller för tuffa påfrestningar. Konstruktionen är oslagbar med viktanpassning för att på bästa sätt fungera i den miljö den ska placeras i.

Vågbrytare finns med djupgående skärmar för bästa möjliga dämpning och rörelsetröghet – en unik uppfinning från Rixöbryggan.

Flytande vågbrytare med betong 

En flytande vågbrytare skyddar bryggorna och båtarna innanför genom att dess tyngd och rörelsetröghet hindrar vågornas rörelse. Här är det både konstruktionen, förankingen och vår erfarenhet som behövs för att vågbrytaren ska dimensioneras på rätt sätt för att klara de krafter den utsätts för.
I grunden är konstruktionen med cellplast, armering och betong i princip samma i en vågbrytare som i en standard flytbrygga. Dock är allt uppdimensionerat och kraftigare. Vi har i dagsläget byggt vågbrytare på 200 ton som är 30 meter långa och 6 meter breda, men vi har kapaciteten för ännu större för att möta ditt behov.

Vågbrytare för utsatta lägen

Våra vågskydd är speciellt utformade och dimensionerade för att skydda hamnar i utsatta lägen. Alla ingående delsektioner är sammankopplade med vår unika metod, med genomgående vajrar i dess totala längd. Det eliminerar slitage och reducerar påfrestning i skarvarna, samt ger en sammanhängande urstark enhet.

Precis som våra flytbryggor i betong, har våra vågbrytande pontoner förankringsbrunnar, som är enkelt åtkomliga från däck. Det gör att underhåll och service blir riktigt smidig.

Fördelar med våra flytande vågbrytare:

• Noggrant testade för att klara tuffa miljöer
• Dimensionerade för platsen där den ska ligga
• Skyddar hamnar i utsatta lägen
• Designen eliminerar slitage och ger en urstark produkt
• Lättåtkomliga förankringsbrunnar

Flytande Vågbrytare

Vi känner till havets förutsättningar – varje lösning är unik.
Kontakta oss och berätta om just dina behov.

Konstruktion

 • Flytande pontoner i rutarmerad frostbeständig betong
 • Fenderstock 6″ x 4″ + Slitbräda 145 x 28
 • Djupgående skärmar
 • Inbyggt kanalsystem för dragning av ledningar för ström och vatten genom pontonen.
 • Rixöbryggans unika gavelkonstruktion för högsta möjliga styrka och genial vågdämpningsfunktion

 

Sammankoppling

 • Bryggsektionerna är sammankopplade genom hydrauliskt spända vajrar till en kraftfull sammanhållande kraftfull enhet.
 • Vajrarna löper genom kanaler  samt är hermetiskt tillslutna som skydd mot vatten och luft.

Teknisk information

Vågbrytartyp Bredd Längd Höjd Fribord Vikt Bärighet
VB20 3,3m - 5,3m 15-23m 2m 0,45-0,7m 2100-3500kg/m 450-800kg/m^2
VB20HD 3,3m - 6,3m 15-30m 2m 0,5-0,8m 2700-3850kg/m 450-800kg/m^2

Tekniska beskrivningar för nedladdning

Vågbrytare Vågbrytare HD

Förtöjning och förankring av vågbrytare

 • Pontonerna förankras med 20 mm galvad kätting. 
 • Kättingen fästes i betongbryggorna genom förankringsbrunnar och låses med tvärjärn dim. Ø 32 mm
 • Till förankringen används specialformade Rixö betongankare
 • Förankringsbrunnarna är tillgängliga från däck och lösningen förenklar eventuella justeringsarbeten. Slitage och korrosion på ingjutna fästbyglar har eliminerats (ingjutna byglar kan med svårighet repareras).
 • Pontonerna förankras av Bohusgjuteriets egen personal vilka har lång erfarenhet av förankringsarbete.

Referenser

Norra Hamnen, Lysekil, Sverige

Norra hamnen i Lysekil består av ett vågskydd på 4m
Läs mer…

© 2024 Rixöbryggan