Flytbryggor

Flytbryggans fördelar

 • Bekvämt och säkert
  En hamnanläggning med flytbryggor är både bekvämt och säkert för båtägaren att förtöja vid. Tillsammans bildar flytbryggan, båtbommen och båten en flytande enhet som rör sig tillsammans i vågor eller vid förändrad vattennivå. Det är dessutom lätt att förtöja och hoppa i och ur båten oavsett vattenstånd. När båten väl ligger på plats behöver du inte bekymra dig för att behöva ändra förtöjningarna när väderleken skiftar. Ett bekvämare båtliv helt enkelt.

 • Lång livslängd och minimalt underhåll
  En flytbrygga är en investering för framtiden. Den är gjord för att ligga på plats i många år framöver och att tåla väder och vind. Rixöbryggans pontoner är alltid tillverkade av rutarmerad och frostbeständig betong. I trä-och betongbryggan är infästningsbulten rostfria för en betydligt längre livslängd. Utöver att spola av bryggorna med jämna mellanrum är det bra att kolla över förankringarna då och då. Våra flytbryggor i betong är utrustade med förankringsbrunnar så att det ska vara lätt att underhålla förankringarna. Det hjälper gärna Rixöbryggans serviceteam dig med. Men i övrigt är underhållet inget du behöver tänka på. 

 • Anpassningsbar
  Våra betongpontoner kopplas samman med hydralspänd vajer genom hela brygglängden. Det gör det väldigt hållbart. Det gör också att man kan koppla på fler enheter om man vill förlänga. Pontonerna kan också gjutas så att det går att koppla samman dem på bredden för att skapa en större plattform. Ett exempel användingsområde för det är som cykelparkering som i Malmö. Läs gärna mer om våra specialbryggor här.

 • Lätt att förankra
  Rixöbryggans flytbryggor i betong är utrustade med förankringsbrunnar. Det är gör dem lätta att förankra och för att senare kunna kontrollera förankringarna. Bryggorna förankras alltid i kors, med rep eller rep och kätting,  från bryggan ner till plogankare på botten.
 • Osänkbara
   Våra flytbryggor är noga utprovade under lång tid, bland annat i vårt hårda nordiska klimat. Innanför betongen finns en kärna av cellplast som gör att pontonerna blir osänkbara. 

 

Vår nästa flytbrygga kan vara din.
Kontakta oss och berätta om just dina behov.

© 2018 Rixöbryggan