Vågbrytare

Rixöbryggan var först att förse vågbrytare med djupgående skärmar för bästa möjliga vågdämpning och rörelsetröghet.

Våra flytande vågbrytare har testats i utsatta miljöer under lång tid. Den håller vad vi lovar. Konstruktionen är oslagbar med viktanpassning för att på bästa sätt fungera i den miljö den ska placeras i.
Vågbrytarna är speciellt utformade och dimensionerade för att skydda hamnar i utsatta lägen. Alla ingående delsektioner i en vågbrytare från Rixöbryggan är sammankopplade med vår unika metod med genomgående vajrar i dess totala längd. Det eliminerar slitage och reducerar påfrestning i skarvarna samt ger en sammanhängande urstark enhet. 

Klicka här för att se våra vågbrytare i full auktion i Lysekils Norra hamnen.

Precis som våra flytbryggor i betong har vågbrytaren förankringsbrunnar enkelt åtkomliga från däck. För att underhåll och service ska bli smidigt. 

Flytande Vågbrytare

Vi känner till havets förutsättningar – varje lösning är unik.
Kontakta oss och berätta om just dina behov.

Konstruktion

 • Vågbrytande pontoner av rutarmerad frostbeständig betong
 • Fenderstock 6″ x 4″ + Slitbräda 145 x 28
 • Vågbrytare med djupgående skärmar
 • Inbyggt kanalsystem för dragning av ledningar för ström och vatten.
 • Rixö-bryggans unika gavelkonstruktion för högsta möjliga styrka och genial vågdämpningsfunktion

 

Sammankoppling

 • Bryggsektionerna är sammankopplade genom hydrauliskt spända vajrar till en kraftfull sammanhållande kraft.
 • Vajrarna löper genom kanaler i betongkonstruktionen samt är hermetiskt tillslutna som skydd mot vatten och luft.

Teknisk information

Vågbrytartyp Bredd Längd Höjd Fribord Vikt Bärighet
VB20 3,3m - 5,3m 15-23m 2m 0,45-0,7m 2100-3500kg/m 450-800kg/m^2
VB20HD 3,3m - 5,3m 15-23m 2m 0,5-0,8m 2700-3850kg/m 450-800kg/m^2

Tekniska beskrivningar för nedladdning

Vågbrytare Vågbrytare HD

Förtöjning och förankring av vågbrytare

 • Pontonerna förankras med 20 mm galvad kätting. 
 • Kättingen fästes i betongbryggorna genom förankringsbrunnar och låses med tvärjärn dim. Ø 32 mm
 • Till förankringen används specialformade Rixö betongankare
 • Förankringsbrunnarna är tillgängliga från däck och lösningen förenklar eventuella justeringsarbeten. Slitage och korrosion på ingjutna fästbyglar har eliminerats (ingjutna byglar kan med svårighet repareras).
 • Pontonerna förankras av Bohusgjuteriets egen personal vilka har lång erfarenhet av förankringsarbete.

Referenser

Norra Hamnen, Lysekil, Sverige

Norra hamnen i Lysekil består av ett vågskydd på 4m
Läs mer…

© 2018 Rixöbryggan