Vi ger dig svar på dina frågor inom flytbryggor

Här kan du få svar på våra mest vanliga frågor. Hittar du inte din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig!
Hur är en flytbrygga konstruerad?

I motsats till bryggor som är monterade och förankrade genom kedjor eller stolpar i botten, ligger flytbryggor och vilar på vattenytan med hjälp av flytblock monterade undertill. Flytbryggan kan bestå av en eller av flera sammankopplade moduler.

En flytbrygga är designad för att ligga på plats i många år och kunna tåla tuffa väderförhållanden. Våra pontoner är till exempel alltid tillverkade av rutarmerad, frostbeständig betong. Innanför betongen finns en kärna av cellplast, som gör pontonerna osänkbara. De är också utrustade med förankringsbrunnar, vilket gör dem lätta att förankra. Flytbryggorna förankras i kors, med rep eller rep och kätting, från bryggan ner till plogankaret på botten.

OLIKA TYPER AV FLYTBRYGGOR

 • Trä- och betongbrygga
 • Flytbryggor i betong
 • Specialbryggor anpassade efter specifika ändamål
Hur brett ska det vara mellan y-bommarna?

Avståndet mellan båtskrovet och Y-bommen ska vara båtens bredd + 15 – 25 centimeter på var sida, så att båten kan ligga fritt mellan Y-bommarna.
Se även vår förtöjningsguide här.

Hur djupt vatten behövs för flytbryggor?

Ca 1 meter vattendjup behöver Rixöbryggans flytbryggor för att de ska må som bäst. Man bör alltså ha lite koll på hög och lågvatten så det inte blir alltför litet vattendjup.

Med vår långa erfarenhet i branschen har vi god kännedom om var våra pontoner trivs. Vi åker gärna ut på kundbesök och undersöker platsen för att få en bra lokalkännedom så vi kan rekommendera en lämplig flytbrygga för ert behov.

Kontakta oss gärna för att bestämma ett möte med oss

Hur förankrar man en flytbrygga?

Varje plats där en flytbrygga ska läggas är unik med vågor, vindar och väder. Vi tittar alltid på varje läge och bedömer hur vi ska lägga förankringen och framförallt hur mycket vi ska förankra med.

Som tumregel utgår vi från en förankringslängd på 3 gånger vattendjupet, men detta kan såklart vara olika från plats till plats.

OLIKA SÄTT ATT FÖRANKRA EN FLYTBRYGGA
Vanligtvis använder vi oss av kätting/rep och plogankare i betong, men våra pontoner, både helbetong och trä/betongponton, kan förankras med kätting/rep-förankring, pålförankring, stagförankring i land med mera. Vi anpassar efter ert behov.

FÖRANKRING MED KÄTTING/REP OCH BETONGANKARE
Våra nordiska isförhållanden gör att en kombination av betongankare och förankringskättingar samt rep är en både ekonomisk och populär metod. Vattendjupet behöver vara minst 1 meter och förankringslängden minst 3 gånger vattendjupet. Metoden gör att du säkert kan förtöja båtar, samtidigt som de kan följa vattnets rörelser.

FÖRANKRING MED STAG MOT LAND
Stagförankring används bara i särskilda fall där flytbryggan ligger väldigt nära stranden och det inte finns utrymme att förankra med kätting. Att metoden sällan används beror till stor del på att det finns risk för isskador vintertid och att fästena och anslutningarna ofta gnisslar högt när de är i rörelse.

Hur lång livslängd har en flytbrygga

En flytbrygga är en investering för framtiden. Den är gjord för att ligga på plats i många år framöver och att tåla väder och vind. Rixöbryggans pontoner är alltid tillverkade av rutarmerad och frostbeständig betong. I trä-och betongbryggan är infästningsbulten rostfria för en betydligt längre livslängd. Utöver att spola av bryggorna med jämna mellanrum är det bra att kontrollera förankringarna då och då. Våra flytbryggor i betong är utrustade med förankringsbrunnar så att det ska vara lätt att underhålla förankringarna vilket Rixöbryggans serviceteam kan hjälpa dig med. Men i övrigt är underhållet inget du behöver tänka på. En Rixöbrygga flytbrygga konstrueras för att ha en lång livslängd och konstruktionens livslängd beräknas vara 50år.

Hur sköter man om en flytbrygga?

DENNA KONTROLL OCH EVENTUELLT UNDERHÅLL UTFÖR NI EFTER HÅRT VÄDER, OVANLIGA VATTENNIVÅER ELLER VID ISLÄGG.

 • Kontrollera låspinnar och kätting i bryggans förankringsbrunnar (betongbrygga och vågbrytare)
 • Kontrollera förankringsbyglarna (trä- och betongbrygga)
 • Bryggans position kontrolleras så att draggning inte skett
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket
 • Elektriska installationer är oskadade och fungerar

VARJE MÅNAD

 • Kontrollera förtöjningsöglor/ringar och pollare
 • Elektriska installationer är oskadade och fungerar
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket

VARJE ÅR

 • Utför en visuell inspektion av anläggningen inför varje säsong
 • Kontrollera landfästet i land och infästning i bryggan
 • Bryggdäcket är ordentligt rengjort så att halkrisk inte föreligger
 • Kontrollera förankringsbyglarna (trä- och betongbrygga)
 • Bryggans position kontrolleras så att draggning inte skett
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket

DYKBESIKTNING
Fem år efter att bryggan installerats utförs en dykbesiktning för att kontrollera bryggans förtöjning, d.v.s. kätting och schacklar osv. Därefter rekommenderas dykbesiktning var 3:e år vid normalt slitage.

Hur stor flytbrygga kan tillverkas?

Kort svar: hur stora som helst.
Genom att koppla samman våra pontoner, både på längden och bredden, kan vi bygga långa flybryggor, specialpontoner eller plattformar för ert behov.

Vi har dock några standardmått som vi utgår ifrån:

Trä/betongbrygga, breddmått

2,4m
3m
3,6m
Helbetongponton, bredd och längd

2,4m bred, upptill 25m lång
3m bred, upptill 25m lång
4m bred, upptill 25m lång
5m bred, upptill 30m lång
6m bred, upptill 30m lång
Vågbrytare, bredd och längd

3m bred, upptill 23m lång
4m bred, upptill 23m lång
5m bred, upptill 30m lång
6m bred, upptill 30m lång
Är det något specialmått du behöver? Hör av dig så kan vi säkert lösa det.

Vad ska jag tänka på när jag väljer flytbrygga?

Först och främst – vad ska flytbryggan användas till? Vågbrytare, småbåtshamn, gästbåtplats, små båtar, stora båtar, badbrygga, bastu, paddelbana – bara fantasin sätter stopp!
Vi konstruerar från grunden enligt ert önskemål med planering, ritningar, förankring och är med på resan från sjösättning till pensionering av er flytbrygga.

Något som är minst lika viktigt vad flytbryggan ska användas till är hur utsatt är flytbryggan för vågor och vind?
Här kan vi hjälpa er att välja rätt typ av flytbrygga och det hjälper oss mycket att få se läget på en karta.

Under sidan vår process kan man läsa om hur det går till i vår verksamhet och hur man kontaktar länsstyrelsen för att ansöka om en vattenverksamhet.

Vad väger en flytbrygga?

Vikten beror såklart på en flytbryggas storlek.

Trä/Betongbrygga:

2,4m bred – 420kg/m
3m bred – 525kg/m
3,6m bred – 630kg/m
Helbetongbrygga:

1,05m hög 2,4-3,3m bred – 1000-1500kg/m
1,2m hög, 2,4-3,3m bred – 1800-2400kg/m
1,4m hög, 2,4-5,8m bred – 2450-3850kg/m
1,6m hög, 2,4-5,8m bred – 2900-4100kg/m
Vågbrytare:

2m hög, 3,3-5,3m bred – 2100-3500kg/m
2m hög, ”Heavy Duty”, 3,3-5,3m bred – 2700-3850kg/m

Avstånd mellan bryggpirar med båtbommar?

Som minimum brukar vi rekommendera 1,5 gånger längsta båtbommens längd som yta med fritt vatten mellan båtbommar.

Som exempel om man har 6m bommar på ena sidan och motsatta sidan har 8m bommar så bör avståndet mellan bryggorna vara:
6+8+8×1,5 = 26m

Hur transporteras flytbryggor?

Vanligast transporterar vi våra flytbryggor på lastbil.
Vår trä- och betongbrygga transporterar vi i delar och monterar ihop i vattnet, på så sätt kan vi få med oss många meter brygga på så få transporter som möjligt.

När det gäller flytbryggor i helbetong så transporterar vi dessa, en ponton per lastbil. Sjösättningen sker med hjälp av en kran på passande ställe och sedan bogserar vi flytbryggorna till platsen. Vi försöker i första hand leta upp fasta kajkranar att använda men ibland behöver vi ta in mobila kranar.

De största pontonerna, 5 och 6 meter breda, är dock svåra att transportera på lastbil. Dessa har vi möjlighet att sjösätta på vår stora slip i Rixö stenbrott och sedan bogserar vi dessa på vattnet.

Kan en flytbrygga ligga i på vintern och året runt?

Ja, absolut kan en flytbrygga ligga i året runt. Det man får tänka på är hur tjock isen kan bli så att pontonerna får dimensioneras efter detta. Man får även ta hänsyn om det är mycket drivis, då man får dimensionera förankringen efter detta. En flytbrygga kan alltså hålla för is och vinterförhållanden i proportion till hur robust och massiv den är.

Kontakta oss gärna för att fråga oss om just ert läge är lämpligt för att angöra en brygga.

Krävs det bygglov och tillstånd för flytbrygga?

Generellt behövs det tillstånd från länsstyrelsen att anlägga en flytbrygga beroende på omfattning. Man bör även kontrollera med sin kommun om hur det är med bygglov för sin anläggning.

Ska du anordna, flytta eller markant förändra en småbåtshamn behövs bygglov. Vad som definierar en småbåtshamn är inte redogjort i lagstiftningen, men i regel består det av en anläggning för fler än tio båtar.

VI KAN HJÄLPA DIG MED ANSÖKAN
Ansökan är kundens ansvar att ta fram men vi kan hjälpa till med ritningar som underlag för en ansökan och vi har kunskap som hjälper till i argumentation och diskussion gällande dessa frågor. På länsstyrelsens hemsida kan man anmäla om vattenverksamhet i deras e-tjänst.

Att projektera och anlägga en flytbrygga eller kanske utforma en hel hamn, kräver en unik förståelse för havets nycker.

Ta del av Rixöbryggans långa erfarenhet och kunskap där vi finns med dig i hela processen. Från projektering och produktion till installation och efterservice, alltid med vår egna erfarna personal. Tillsammans skapar vi en säker, kostnadseffektiv och användarvänlig hamn och vi följer med under hela flytbryggans livslängd.

Personalen på Rixöbryggan finns tillgänglig när det behövs service eller dykbesiktningar, underhåll av Y-bommar (båtbommar) samt uppsträckning av förankring och så vidare.
Titta gärna på underhållssidan där det finns skötselråd och checklistor.

Tål flytbryggor is?

Både ja och nej!

Våra pontoner klarar med lätthet att ligga i året runt, men det finns platser man bör undvika, speciellt de platser med mycket drivis och väldigt tjock is. Ska din flytbrygga ligga i vattnet året runt behöver alltså placeringen och modellen anpassas efter det. Lättare bryggor bör alltid lyftas upp över vintern.

Vi ser också till omständigheterna där flytbryggan är installerad;

Hur strömningen i vattnet ter sig
Vindarna
Vad för botten det är
Variationerna i vattennivån
Hurdan strandens sammansättning ser ut osv.
Kontakta oss, så kan vi tillsammans avgöra läget.

Kontakta oss så kan vi tillsammans avgöra läget.

Vad är en flytbrygga

En flytbrygga är en flytande konstruktion som ligger på vattnet. Rixöbryggans flytbryggor består förenklat av en flytkärna av cellplast och ett skal av armerad betong. Beroende på utförande kan flytbryggor kompletteras med till exempel flera moduler, stegar, y-bommar och landgångar och är en flexibel lösning för småbåtshamnar

Vad kostar en flytbrygga?

Varje flytbrygga är ett nytt unikt projekt för oss. Vi dimensionerar och offererar er förfrågan baserat på användningsområde och var den ska ligga någonstans.

Välkommen att kontakta oss med önskemål, idéer och drömmar så hjälper vi till med att förverkliga dem.

Tel: +46 523 40046

E-post: info@rixo.se

Vad kostar en Y-bom?

Priset på våra Y-bommar grundas på olika faktorer. Du är alltid välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Alla våra bommar är svensktillverkade och är väl beprövade i vårt nordiska klimat.
• Helsvetsade och varmgalvade för lång livslängd
• Väl beprövade i tufft klimat
• Svensktillverkade av WM-bommen

Var tillverkar vi Rixöbryggan?

All tillverkning sker hos oss i Rixö/Lysekil. Vi gjuter och bygger din brygga i vår fabrik och har kontroll genom hela produktionsprocessen. Kvalitet är en viktig faktor för en hög säkerhet, därför väljer vi att behålla all produktion hos oss med personal som vi vet har lång erfarenhet och stor kunskap.

På vår kontaktsida finner du vägbeskrivning och karta för att hitta till oss.

Välkommen att utforska Bohusgjuteriet AB genom vår informativa och omfattande broschyr!

 

0
  Offertförfrågan
  Din offertförfrågan är tom