Underhåll

Vår personal hjälper dig gärna, med så väl montering och underhåll av bryggor, som av tillbehör.

Våra montörer ligger ute på fältet större delen av tiden och har under åren samlat på sig massor av erfarenhet från olika hamnmiljöer och hur man på bästa sätt bör göra underhåll på sin anläggning.

Vårt arbetet slutar på intet sätt i och med att första båten är förtöjd. Behöver du hjälp med underhåll eller översyn av förtöjningar och annat hjälper vi dig gärna. Med egen personal utför vi allt från dykbesiktningar till reparationer. För att få så lång livslängd som möjligt på er flytbrygga rekommenderar vi att skötselråden nedan följs.

Nedladdning – Checklista – PDF ->>
Nedladdning – Checklista – docx ->>

Skötselråd för Flytbryggor

Denna kontroll och eventuellt underhåll utför ni efter hårt väder, ovanliga vattennivåer eller vid islägg.

 • Kontrollera låspinnar och kätting i bryggans förankringsbrunnar (betongbrygga och vågbrytare)
 • Kontrollera förankringsbyglarna (trä- och betongbrygga)
 • Bryggans position kontrolleras så att draggning inte skett
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket
 • Elektriska installationer är oskadade och fungerar

 

Varje månad

 • Kontrollera förtöjningsöglor/ringar och pollare
 • Elektriska installationer är oskadade och fungerar
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket

 

Varje år

 • Utför en visuell inspektion av anläggningen inför varje säsong
 • Kontrollera landfästet i land och infästning i bryggan
 • Bryggdäcket är ordentligt rengjort så att halkrisk inte föreligger
 • Kontrollera förankringsbyglarna (trä- och betongbrygga)
 • Bryggans position kontrolleras så att draggning inte skett
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket

 

Dykbesiktning

Fem år efter att bryggan installerats utförs en dykbesiktning för att kontrollera bryggans förtöjning, d.v.s. kätting och schacklar osv. Därefter rekommenderas dykbesiktning var 3:e år vid normalt slitage.

underhåll
© 2018 Rixöbryggan