Om oss

Bohusgjuteriet AB är ett familjeföretag som grundades redan år 1947 av Helge Hansson. Han startade med att tillverka plattor till trädgårdsgångar och trottoarer. Det ligger plattor från oss på bland annat Göteborgs paradgata, Avenyn!

Idag driver Helges son, Ulf Helgesson, företaget tillsammans med sina söner, Tomas och Torbjörn. En fjärde generation är på väg in i verksamheten.
Efter stora framgångar inom flytbryggor i betong renodlades verksamheten på 1970-talet och därefter har Bohusgjuteriet utvecklat och producerat flytbryggor, småbåtshamnar och andra flytande anläggningar till en stor del av världen. Produknamnet på flytbryggorna kom att kallas för Rixö Bryggan och detta namn är vi mest kända för. Som vår hemmamarknad räknas idag Sverige, Norge och Danmark. Rixöbryggor återfinns även i många av Europas länder liksom i USA och Afrika.

Teknisk utveckling har gjort att Bohusgjuteriet alltid legat och ligger i framkant när det gäller flytbryggor. Vi var först i världen med att koppla samman flera bryggelement till större enheter med gummibalk i skarvarna och vajrar löpande genom hela bryggenheten – det medför hög stabilitet med minimal korrosion och slitage i skarvarna.

En unik utformning av vågbrytare med dess betongskärmar för att nå större djup och bättre vågdämpning – liksom metoden att ankra i kryss – är exempel på innovationer utvecklade av Bohusgjuteriet.

Företaget har ca 30 anställda med kontor och tillverkning i Rixö, intill havet på Västkusten strax norr om Lysekil. Rixö är också utgångspunkt för företagets personal som jobbar med montering,förankring, service och underhåll på plats ute vid de brygg- och hamnanläggningar som Rixöbryggan levererar.

om oss
© 2018 Rixöbryggan