Livräddning

Standardpontoner från Rixöbryggan – ett säkert val

Regler gällande livbojar

Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778), beskriver att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning ska hålla utrustning för att rädda liv. Vad som är skälig omfattning finns beskrivet i SRVFS 2007:5, Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vatten nära anläggningar.

Här har vi samlat samtliga skrifter och dokument som gäller säkerheten kring hamnar.

 

Flytbryggor

Vår långa erfarenhet och kompetens gör att vi kan leverera många olika typer av bryggprojekt. Vi erbjuder bland annat.

Bryggtillbehör

Det är mycket som händer runt en brygga och där hjälper det att ha flexibla och pålitliga tillbehör.

Special & övrigt

Vår långa erfarenhet och kompetens gör att vi kan leverera många olika typer av bryggprojekt. Vi erbjuder bland annat

0
    Offertförfrågan
    Din offertförfrågan är tom