Aabenraa Seil Club

2,4m breda HB10 bryggor uppdelade på 4 pirar med en sammanlagd längd på 555m. Förankring gjord med pålar.

© 2018 Rixöbryggan