Hällevikstrands Varv, Sverige

Vid Hälleviksstrands varv lade vi ut en ny småbåtshamn med ca 75 båtplatser.

Hamnen har en form av ett F med en vågbrytare längst ut för att skydda hamnen.

© 2018 Rixöbryggan