Högås Marina

Ny småbåtshamn för Högås Marina på totalt 160m – träbryggor och helbetong.

© 2018 Rixöbryggan