T-piren – Grebbestad

Tanums kommun behövde en ny fiskekaj då deras 88 år gamla pålade T-pir vad undermålig och behövdes bytas ut (film hur den gamla t-piren såg ut). Vi var stolta över att få detta projekt då T-piren är ett landmärke i Grebbestad.

Invigningen av T-piren skedde den 20’e november 2020 och består av 30m långa, 6m breda och 2m djupa pontoner och väger ca 200ton styck och ger ca 200m med förtöjningsplats. Fribordet ligger på 1m

Tillverkningen skedde på Bohusgjuteriets mark i Rixö stenbrott där vi byggt upp en stor gjutform samt sprängt en 90m x 20m stor slip för att sjösätta stora projekt. (se bilder här)

Då det var krav på tillgänglighetsanpassning för landgången fick vi tillverka en specialponton för att klara detta. Pontonen har en sneddning där landgången kan rulla på vilket gör att lutningen vid ±30cm hög/lågvatten håller sig inom lutningen 1:12
Landgången är 3,5×6,8m och är byggd för att tåla truckkörning och dess laster.

Runt pontonen finns det räddningsstegar, avgörningsskydd, 10 tons T-pollare samt fastsatta D-fendrar för båtar att lägga till emot.

 

© 2023 Rixöbryggan