Vi hjälper dig med montering och underhåll av bryggor

Våra montörer ligger ute på fältet större delen av tiden och har under åren samlat på sig massor av erfarenhet från olika hamnmiljöer och hur man på bästa sätt bör göra underhåll på sin anläggning.

Med egen personal utför vi allt från dykbesiktningar till reparationer.

Vårt arbetet slutar på intet sätt i och med att första båten är förtöjd.

Behöver du hjälp med underhåll eller översyn av förtöjningar och annat hjälper vi dig gärna. För att få så lång livslängd som möjligt på er flytbrygga rekommenderar vi att skötselråden nedan följs.

Skötselråd för flytbryggor

Denna kontroll och eventuellt underhåll utför ni efter hårt väder, ovanliga vattennivåer eller vid islägg.
 • Kontrollera låspinnar och kätting i bryggans förankringsbrunnar (betongbrygga och vågbrytare)
 • Kontrollera förankringsbyglarna (trä- och betongbrygga)
 • Bryggans position kontrolleras så att draggning inte skett
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket
 • Elektriska installationer är oskadade och fungerar
Varje månad
 • Kontrollera förtöjningsöglor/ringar och pollare
 • Elektriska installationer är oskadade och fungerar
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket
Varje år
 • Utför en visuell inspektion av anläggningen inför varje säsong
 • Kontrollera landfästet i land och infästning i bryggan
 • Bryggdäcket är ordentligt rengjort så att halkrisk inte föreligger
 • Kontrollera förankringsbyglarna (trä- och betongbrygga)
 • Bryggans position kontrolleras så att draggning inte skett
 • Inget skräp finns mellan pontoner eller under bryggdäcket
Dykbesiktning

Fem år efter att bryggan installerats utförs en dykbesiktning för att kontrollera bryggans förtöjning, d.v.s. kätting och schacklar osv. Därefter rekommenderas dykbesiktning var 3:e år vid normalt slitage.

Välkommen att utforska Bohusgjuteriet AB genom vår informativa och omfattande broschyr!

 

0
  Offertförfrågan
  Din offertförfrågan är tom