Nyheter

Vår fantastiska personal

Flytbrygga förankrad i personalens kunskap

Människorna bakom flytbryggorna – våra kunniga och erfarna team

Bakom varje Rixöbrygga som har installerats runt om i världen, står ett team med en kunskap och erfarenhet som med tiden har blivit genuint imponerande och svårslagen.

Alla stegen i processen att anlägga en flytbrygga utförs av vår egen personal. Det gör oss unika.

Oavsett om det gäller

  • projektering
  • tillverkning
  • installation 
  • service

så får du som kund vår personals samlade kunskap med dig på vägen. Allt för en säker och trygg hamn. 

 

© 2018 Rixöbryggan