Livhanken

Livhanken

Livhanken underhängd monteras smidigt i avbärarlisten på flytbryggan och sitter då skyddad från påkörning under avbärarlisten.

Ytterligare information

Livhanken är en lättplacerad räddningsstege för både y-bom och flytbrygga. Tack vare sin konstruktion är den fri från påverkan av vatten och is och har en lång livslängd och är en säker väg upp ur vattnet. Livhanken är främst tänkt att monteras i småbåtshamnar, där platsen är begränsad och vid låga höjder (max 1 m) till vattenytan.

Detta är en lättplacerad räddningsstege som kan användas på y-bom eller flytbrygga och kan måttbeställs för att passa på y-bommar. Livhanken finns med underhängt fäste för montering under flytbryggans utsprång. Denna variant bör kompletteras med ett rakt galvat handtag som monteras i anslutning till stegen. Den fällbara konstruktionen gör stegen mycket hållbar då den hänger fri från påverkan av vatten och is. Livhanken är tillverkad av varmgalvat stål och är uppmärkt med gula plastspiraler som gör den lätt att upptäcka. En person kan med lätthet montera livhanken och levereras komplett med skruv för montering.

Regler gällande livbojar

Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778), beskriver att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning ska hålla utrustning för att rädda liv. Vad som är skälig omfattning finns beskrivet i SRVFS 2007:5, Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vatten nära anläggningar.

Här har vi samlat samtliga skrifter och dokument som gäller säkerheten kring hamnar.

0
    Offertförfrågan
    Din offertförfrågan är tom