Så väljer du rätt flytbrygga

Vad ska du använda flytbryggan till?

Beroende på vad du ska använda din flytbrygga till, så ser också valet av material annorlunda ut. Här går vi igenom de olika alternativen, så att du får den optimala bryggan efter dina behov.

Om du planerar en badbrygga krävs det givetvis mindre robusta konstruktioner än om du ska anlägga en småbåthamn eller en plats för socialt umgänge. Beroende på användningsområde ser utformningen av flytbryggan annorlunda ut; behöver du placering för pollare, trappor och räcken? Ska bryggan vara rak, L-formad eller T-formad för att uppfylla behoven? Hur pass stora båtar kommer att anlägga vid bryggan?

Vilken flytbrygga blir bäst för dig?

Till småbåtshamnen

Trä- och betongbrygga

Detta är vår standardponton i vår pontonfamilj och den vi säljer mest bryggmeter av. Denna ponton kan modifieras i hela meter i längderna 10 – 25m och i bredden 2,4 meter, 3 meter, 4 meter och med höjden 1 meter eller 1,2 meter. Stora båtbommar passar utmärkt att montera på fenderstocken och det går att placera kopplingsbrunnar för el och vatten pollare nästan över hela pontonytan. Pontonen är utmärkt för de större småbåtshamnarna och i de större storlekarna kan den agera som en enklare vågbrytare.

Flytbrygga i betong

Denna enklare pontontyp rekommenderar vi till skyddade lägen inne i en bukt eller bakom öar där vågor och vind inte kommer åt. Den är även ett bra alternativ att att lägga bakom större och skyddande betongpontoner eller vågbrytare. Den går utmärkt att montera båtbommar på den. Som standard bygger vi den i 4,5 meter, 5 meter och 6 meterssektioner och kan bygga den hur lång som helst.

Specialpontoner

Bränsleponton

Behövs det en flytande tankstation kan vår flytbrygga i betong modifieras med inbyggda tankar och pumpar på däcket eller med enbart rördragning från en tank på land till pumpar på däcket.

Plattformar

Både vår trä- och betongbrygga samt flytbryggan i betong kan kopplas samman både på bredden och längden för att få en stabil plattform för diverse ändamål.

Konstruktionsgrund

Behövs det en grund för en bastu, omklädningsrum för bad eller ett mindre hus så kan både trä-och betongbryggan samt flytbryggan i betong anpassas för detta ändamål. Kontakta oss för ditt behov samt vikten på din konstruktion så kan vi föreslå vad som kan passa.

För utsatta lägen

Vågbrytare

För utsatta lägen med rekommenderar vi vår vågbrytare som har ett större djupgående och ett större deplacement än helbetongpontonen och kan motstå rejält med vågor och vind. Vi kan göra vågbrytare som är från 15 meter ända upp till 30 meter långa och i bredderna 3, 4, 5 och 6 meter. Det går utmärkt att fästa båtbommar även i denna pontontyp.

Helbetongponton

I den högre varianten, 1,2 meter och minst 3 meter bred, fungerar denna ponton bra mot lite större krabbsjö.

0
    Offertförfrågan
    Din offertförfrågan är tom